Slide Show

TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

VĂN BẢN

Chuyên trang Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng
CHUYÊN TRANG CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Trần Thị Hà Giang, Giám đốc Trung tâm.

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0225.3757388